Opróżnianie szamba

Oczyszczanie szamba

Specjalizujemy się w opróżnianiu szamba i wywozie nieczystości płynnych. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników, a także wozami asenizacyjnymi ze szczelnymi zbiornikami. W tym zakresie obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. Przyjmujemy jednorazowe zlecenia, a także podpisujemy umowy stałej współpracy. Systematyczne opróżnianie zbiornika bezodpływowego to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie ma ryzyka, że szambo ulegnie przepełnieniu.

 

Regularny wywóz nieczystości ciekłych z szamba

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z szamba zależy przede wszystkim od wielkości zbiornika, jak również liczby użytkowników budynku, z którego instalacją jest połączony. Średnio przyjmuje się, że z szamb o pojemności do 8 m3 należy, odbiór ścieków powinien mieć miejsce raz na 3 miesiące, natomiast dla większych raz na pół roku. Są to oczywiście normy umowne, dlatego warto na bieżąco monitorować stan zapełnienia lub wyposażyć zbiornik w automatyczną czujkę.

Przeciekające lub przepełnione szambo stanowi ogromne zagrożenie. Przede wszystkim przedostające się do gruntu nieczystości zatruwają glebę i wody gruntowe. Są one także toksyczne dla ludzi oraz zwierząt, dlatego pod żadnym pozorem nie należy dopuszczać do takiej sytuacji. Odpowiedzialność za prawidłowy stan techniczny zbiornika bezodpływowego, jak i poziom zapełnienia spoczywa na właścicielu posesji.