Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków

Pojazd oczyszczający szambo stojący na jezdni

Zajmujemy się czyszczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Szamba ekologiczne to alternatywa dla zbiorników bezodpływowych w przypadku budynków, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. System przydomowej oczyszczalni ma za zadanie zneutralizować ścieki w taki sposób, aby powstała z nich woda mogła zostać bezpiecznie odprowadzona do gruntu – bez ryzyka skażenia środowiska. Dzieje się tak w pod wpływem zachodzących procesów sedymentacji, czyli oddzielenia zanieczyszczeń cięższych od lżejszych, które mają postać cieczy.

 

Jak dbać o szambo ekologiczne?

Przewaga szamb ekologicznych nad zbiornikami bezodpływowymi polega na tym, że są praktycznie bezobsługowe i nie ma konieczności ich tak częstego opróżniania. Niemniej jednak średnio raz na dwa lata należy skorzystać z usług firmy asenizacyjnej w celu oczyszczenia osadnika. To właśnie w nim osadzają się oddzielone zanieczyszczenia stałe, które wybieramy, a następnie przekazujemy do utylizacji. Dzięki temu przydomowa oczyszczalnia może działać efektywnie przez wiele długich lat.